Trang chủ Tags Trưởng phòng đạo tạo

Tag: trưởng phòng đạo tạo

Mô tả chi tiết công việc - Bao quát toàn bộ công tác đào tạo của chi nhánh. - Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành đội ngũ nhân viên đào tạo và chât lượng công tác đào tạo của chi...